Tin tức
Team KOLs - HQ Group tuyển dụng
02:38 - 0 | 04/09/2020

1.  Mô tả công việc

 • Leader:
  • Quản lý và điều hành hoạt động nhóm 
  • Xây dựng giải pháp & quy trình 
  • Đào tạo & chuyển giao
  • Xây dựng hình ảnh đội ngũ 
  • Đảm bảo triển khai thành công
 • Accounts Manager:
  • Tuyển chọn các talent để tiến hành đào tạo và phát triển.
  • Hỗ trợ các vấn đề về hợp đồng với các KOLs, thực hiện các Job với KOLs từ bộ phận booking.
  • Quản lý hình ảnh của KOLs trên các mạng xã hội.
  • Quản lý rủi ro và hậu quả truyền thông của KOLs.
  • Lên kế hoạch công việc cho KOLs.
 • Video Editor:
  • Video Editor có trách nhiệm biên tập, chỉnh sửa các video dựa trên kịch bản và nội dung có sẵn.
  • Edit các sản phẩm theo order của bộ phận.
  • Thiết kế các ảnh thumb cho video.
 • Content Operation:
  • "Lên ý tưởng và viết kịch bản cho các KOLs. Triển khai content với team sản xuất và KOLs.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển hình ảnh cho KOLs.
  • Thực hiện kế hoặc phát triển của KOLs do Accounts Manager và Leader đề ra.
 • Supporter:
  • Theo dõi và báo cáo các chỉ số tăng trưởng của KOLs.
  • Theo dõi và báo cáo khối lượng công việc của team.
  • Đăng tải các thông tin về lĩnh vực KOLs lên các kênh truyền thông của công ty.
  • Hỗ trợ và tư vấn các vấn đề của KOLs.
  • Thu thập accs thông tin và ghi lại các nội dung trong các cuộc họp.
  • Trả lời và chuyển hướng tin nhắn trên các kênh Social của công ty

2. Yêu cầu:

 • Leader:
  • Báo cáo và chịu trách nhiệm với các kế hoặc và sự án của team.
  • Có kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc trên 1 năm ở vị trí này.
  • Hoàn thành mục tiêu ban quản trị đề ra.
  • Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục.
  • Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)
  • Thành thạo kỹ năng tổ chức, xây dựng đội nhóm làm việc hiệu quả.
  • Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời, kỹ năng giao tiếp tốt.
  • Đề xuất & triển khai quản lý dự án, tham mưu định hướng 
  • Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.
 • Accounts Manager:
  • Có kinh nghiệm làm việc với KOLs hoặc kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Quen thuộc với thiết bị văn phòng, bao gồm máy in và máy fax.
  • Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục.
  • Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)
  • Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian và làm việc nhóm.
  • Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời.
  • Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết."
 • Video Editor:
  • Có kinh nghiệm làm việc 1 năm với vị trí hiện tại.
  • Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Sony Vegas,... và biết sử dụng Photoshop 
  • Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian và làm việc nhóm.
  • Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời.
  • Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.
 • Content Operation:
  • Có kinh nghiệm làm việc với KOLs hoặc kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
  • Quen thuộc với thiết bị văn phòng, bao gồm máy in và máy fax.
  • Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục.
  • Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)
  • Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian và làm việc nhóm.
  • Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời.
  • Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết."
 • Supporter:
  • Có kinh nghiệm kinh nghiệm làm việc trên 1 năm ở vị trí này.
  • Quen thuộc với thiết bị văn phòng, bao gồm máy in và máy fax.
  • Hiểu biết về chính sách văn phòng và các thủ tục.
  • Thành thạo các công cụ quản lý văn phòng (đặc biệt là phần mềm MS Office)
  • Thành thạo kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian và làm việc nhóm.
  • Thành thạo kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời.
  • Có tư duy giải quyết vấn đề và chú ý đến chi tiết.

 

 

Thông tin liên hệ: Ms. Ninh 
SDT: 0966598700 
Mail: [email protected]